Приглашение представителей производственной сферы на краевое совещание

priglashenie_predstaviteley_proizvodstvennoy_sfery_na_kraevoe_soveshchanie_stranica_1.jpg

priglashenie_predstaviteley_proizvodstvennoy_sfery_na_kraevoe_soveshchanie_stranica_2.jpg

priglashenie_predstaviteley_proizvodstvennoy_sfery_na_kraevoe_soveshchanie_stranica_3.jpg